Alexander Dubcek University in Trencin
11.10.2020
Postupai.com
11.10.2020

University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava

 

Презентація відбудеться 16 лютого о 12.00

 

Перелік напрямів та спеціальностей

 • Біологія
 • Гуманітарні науки
 • Електроніка та телекомунікація
 • Економіка та підприємництво
 • Журналістика
 • Інформаційні технології
 • Історія та філософія
 • Математика та статистика
 • Менеджмент та адміністрування
 • Мистецтво та культура
 • Міжнародні відносини
 • Педагогічна освіта
 • Природничі науки
 • Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок
 • Соціальні та поведінкові науки
 • Соціальна робота
 • Сфера обслуговування
 • Фізико-математичні науки
 • Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини
 • Хімічна та біоінженерія
 • Міжнародний бізнес
 • Управління, Туризм

Університет Св. Кирила та Мефодія

Університет Св. Кирила та Мефодія був заснований 1 серпня 1997 року Законом Словацької національної ради № 201/1997. Метою університету є підготовка висококваліфікованих фахівців у дусі християнських і народних ідей, а також демократичних принципів. Випускники, які мають високі моральні принципи, цивільну і соціальну самосвідомість, зможуть розвивати словацьку культуру, науку і навички в контексті європейської та світової культурної спадщини. Університет Св. Кирила та Мефодія - це сучасний навчальний заклад, який формує у студента впевненість у собі, творче та незалежне мислення, національну самосвідомість. Університет пропонує допомогу та місце для розвитку бази знань за допомогою навчання, досліджень та іншої творчої роботи у сфері Філософії, Мистецтва, Медіаграмотності, Природничих наук, Біотехнологій, Інформатики, Хімії, сфері Психології, Педагогіки, Історії, Етнології, Політології, а також Словацької, Російської, Англійської та Німецької мови.

Університет дає студентам і викладачам можливість брати участь у громадському житті та створювати громадянське суспільство з акцентом на освіту, наслідуючи принципи демократії, гуманізму та терпимості. До складу університету входять факультети Мистецтва, Засобів масової інформації, Економіки підприємства, Соціальних наук, Інститут громадянського суспільства та Інститут фізіотерапії, курортології та терапевтичної реабілітації, що розташовані в місті Piešťany.

Університет Св. Кирила та Мефодія укладає двосторонні та багатосторонні договори, угоди про міжнародне співробітництво, є членом багатьох консорціумів; ми надаємо рівні умови для всіх студентів університетів - словаків та іноземців, забезпечуємо підтримку академічної мобільності, маємо асоціацію іноземних студентів, спонукаємо міжкультурний діалог та його популяризацію; також університет є учасником багатьох наукових і дослідницьких проектів з міжнародної компетенцією. Ми розглядаємо освіту як ключ до сталого розвитку особистості кожної людини, і тому гарантуємо, що кожен з наших студентів і тих, хто зацікавлений у навчанні та саморозвитку, має рівний доступ до освіти з позиції прав людини.

Рекламні матеріали

Контакти

Comments are closed.

Записи презентацій
Українська